Obavijest: 

Obavještavamo Vas da se predavanje pod nazivom “Serumski indeksi u biokemijskim analizama “koje se trebalo održati 12.11.2020. odgađa za 12 mesec i bit će zbog epidemioloških prilika otvoreno samo za djelatnike Dječje bolnice Srebrnjak.

Obavijest: 

Slijedom novonastale situacije vezano uz COVID-19, obavještavamo Vas da se predviđena predavanja, u Županijskoj bolnici Čakovec, odgađaju do daljnjega

Obavijest: 

Obavještavamo Vas da se zbog  novonastale situacije vezano uz COVID-19,  predviđena predavanja, u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice odgađaju do daljnjega.

Obavijest: 

Do daljnjega se odgađaju planirana predavanja u sklopu Plana trajne edukacije za KBC Osijek.

Obavijest:

Planirano predavanje za 25.9. (Testovi jetrene funcije – predavač bacc. med. lab. dg. Evelin Horvat) odgađa se za 20. 11.2020. lokacija i termin ostaju isti (ŽBČ-biblioteka – MBL 14.00 sati).

Obavijest:

Predavanje koje se treba održati 22.9.2020.  u KB Sveti Duh neće se održati zbog trenutne situacije sa SARS-CoV-2.

Obavijest:

Slijedom novonastale situacije vezano uz COVID-19, obavještavamo Vas da se predviđena predavanja, u ZZJZ Međimurske županije (Čakovec, I.G.Kovačića 1e), odgađaju do daljnjega.

Obavijest:

S obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz covid -19, odgađa se predavanje predviđeno za 01.10.2020. u Spec. bolnici za produženo liječenje Duga Resa.
Predavanje će se održati slijedeće godine u sklopu trajnog usavršavanja.

Obavijest:

S obzirom na situaciju COVID- 19, predavanje KZLD Rijeka 22.09.(Acidobazni status) koje je bilo u sklopu trajnog usavršavanja se odgađa do daljnjega.

Obavijest:

Slijedom novonastale situacije vezano uz COVID-19, obavještavamo Vas da se predviđena predavanja, u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici Vukovar, odgađaju do daljnjega.

Obavijest:

Obavještavamo Vas o promjeni termina predavanja:
  • 21.10.2020. “Prolaktin” – predavač Saša Krneta, bacc.med.lab.diagn.  (trebalo je biti 22.04.2020.)
  • 25.11.2020. “Intraoperativna biopsija” – predavač Marina Lovrenčić,mag.med.lab.diagn. (trebalo je biti 13.05.2020.)

Obavijest:

Opća bolnica Karlovac zbog pandemije nije održala stručne skupove sa edukacijom za 4. i 5.mjesec te vas obaviještavamo da će se stručni skupovi održati u srpnju u knjižnici Opće bolnice Karlovac u 14 i 30 sati sa slijedećim datumima:
06.07.2020.
Tema: Higijena ruku u laboratoriju
Predavač: Viktorija Ivčević,bacc.med.lab.diagn.
08.07.2020.
Tema: Makroprolaktin
Predavač: Marina Starčević,bacc.med.lab.diagn.

Obavijest:

Predavanje s temom Regulacija celularne senescenije S P 53, održati će se u Konferencijskoj dvorani OB Gospić, u petak, 3.srpnja u 13.30 h. Predavač je Ana -Marija Popović, mag. med. biochem.

Obavijest:

Obavještavamo Vas da će predavanje, Automatizirana kvalitativna analiza
mokraće, biti održano 1.10.2020.od 13 do 14 sati u Plavoj sali, u
Specijalnoj bolnici Krapinske Toplice. Preostala dva predavanja ostaju
po istom rasporedu.

Obavijest:

Zbog epidemiološke situacije sva planirana predavanja u KBD se odgađaju do daljnjega.

Obavijest:

Odgođena predavanja iz plana trajnog usavršavanja za Opću bolnicu “Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica održat će se 19.06.2020. u 14.30 sati u velikoj dvorani na temu PSA, DKS.

Obavijest:

obavještavamo Vas da će se predavanje koje je trebalo biti održano 24.4.20 na temu Određivanje koncentracije lijekova u MBL  održati 12.6.20 u 14 h u ŽBČ – biblioteka. Čakovec. Predavač mag. Jasminka Horvat med. biokemije i lab. medicine.

Obavijest:

obavještavamo Vas da se započinje s ciklusima predavanja u GKVU (Gradskoj knjižnici u Vukovaru):

  • Predavanje na temu:  Maligne promjene na dojci – ” Core” biopsije –  održat će se 19.06. u 18h u prostorijama GKVU  – odjel za mlade “Spajalica”
  • Predavanja koja su bila predviđena za: 31.03., 24.04. i 29.05. održat će se u rujnu i listopadu 2020.g. Termini će biti naknadno objavljeni

Obavijest:

Odgođena predavanja iz Plana trajnog usavršavanja za Opću bolnicu i bolnicu branitelja Domovinskog rata Ogulin održati će se:
  • 09.06.2020  u 14.00 sati na temu “Elektroliti” i
  • 16.06.2020 u 15.00 sati na temu ” Kalcij”

Obavijest:

Predavanje pod nazivom Postupak primjene tkiva za patohistološku analizu, histokemijske metode bojanja  predviđeno za 21.05.2020. god. će se održati 04.06.2020. god. u 13:30 h.

Obavijest:

S obzirom na situaciju sa COVID-19  odgađa se predavanje na temu” HPV virus 21.stoljeća” koje se trebalo održati 24.04.2020 na Zavodu za javno zdravstvo istarske županije.

Obavijest:

Obavještvamo Vas da zbog novonastale situacije izazvane COVID-19 odgađamo predavanja u Općoj bolnici Karlovac do daljnjega.

Obavijest:

Obzirom na novonastalu situaciju uzrokovanu korona virusom obavještavamo Vas da odgađamo predavanje koje se trebalo održati 7.4.2020. u Općoj bolnici i bolnici branitelja Domovinskog rata Ogulin.
Novi termin predavanja biti će naknadno javljeni.

Obavijest:

Obavještavamo Vas da smo odgodili planirana predavanja u svrhu trajnog usavršavanja za mjesec travanj i svibanj u OB “Dr. Ivo Pedišić” u Sisku zbog trenutne situacije u državi.
Nove termine predavanja ćemo naknadno odrediti, kada se smiri situacija.

Obavijest:

Sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite, zbog postupanja u svezi korona virusa, obavještavamo Vas da odgađamo predavanje koje se trebalo održati 8.4.2020. u Poliklinici Medikol na temu “Citomorfologija tumora dojke” , predavač Petra Batinica, bacc. med. lab. dg.

Obavijest:

Obzirom na novonastalu situaciju uzrokovanu CORONA VIRUSOM COVID -19, do daljnjega se odgađaju predavanja 8. 04.2020.  Likvorska dijagnostika – prikaz slučaja  i  06.05.2020. Laboratorijska dijagnostika alergijskih bolesti.

Obavijest:

Do daljnjega se odgađaju sva predavanja.

O novim terminima predavanja biti će te pravovremeno obaviješteni.

Obavijest:

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju obavještavamo Vas da se predavanje koje je trebalo biti održano 16.04.2020. odgađa do daljnjeg.

Obavijest:

Obaviještavamo Vas da zbog novonastale epidemiološke situacije, novog ustroja i preraspodijele posla u OB Nova Gradiška, te odluka kriznog stožera RH  nismo u mogućnosti održati predavanja po predviđenom programu.
Predavanja predviđena 26.3. i 2.4. 2020 će se održati kada se za to steknu uvjeti.

Obavijest:

Zbog novonastale situacije zbog COVID-19, do daljnjeg se odgađaju predavanja koja su trebala birti održana u ožujku i travnju sa temama:
Ožujak- Nesukladnost,popravne i preventivne radnje
Travanj-Laboratorijska dijagnostika demencija

Obavijest:

Odgađa se predavanje “Anemije” Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku KBC-a Rijeka (lokalitet Kantrida)  planirano za 02.04.2020.

Obavijest:

Sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite zbog postupanja u svezi korona virusa, obavještavamo Vas da smo dužni do daljnjega odgoditi predavanje iz Plana trajnog usavršavanja za KBC Osijek, Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku koje se trebalo održati 26.ožujka.2020. “CITOLOŠKA SUBTIPIZACIJA KARCINOMA PLUĆA NEMALIH STANICA”, Ana Bandjak, mag.med.lab.diagn.,

Obavijest:

Obavještavamo Vas da se do daljnjega odgađa predavanje predviđeno za 23.03.2020.
O novom teminu predavanja biti će te pravovremeno obaviješteni.

Obavijest:

Sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske i Stožera civilne zaštite zbog postupanja u svezi korona virusa, obavještavamo Vas da smo dužni odgoditi predavanja iz Plana trajnog usavršavanja za Opću bolnicu Bjelovar u 2020. godini.

Predavanja koja se odgađaju su:

  • 19.3.2020. PCT – prokalcitonin, predavača Blanke Trnka bacc.med.lab.diagn.
  • 26.3.2020. Strep. pyogenes mikrobiološka dijagnostika, predavača Marije Ivoci bacc.med.lab.diagn.

 

Novi termini predavanja bit će:

  • 4.6.2020. ( četvrtak ) 19 sati Medicinska škola Bjelovar – PCT – prokalcitonin, predavač Blanka Trnka bacc.med.lab.diagn
  • 4.6.2020. ( četvrtak ) 19,30 sati Medicinska škola Bjelovar – Strep. pyogenes mikrobiološka dijagnostika, predavač Marija Ivoci bacc.med.lab.diagn

 

Boris Abramović odgovorna osoba za organizaciju Plana trajnog usavršavanja za Opću bolnicu Bjelovar

Obavijest:

Zbog aktualne situacije do daljnjega se odgađaju sva planirana predavanja i skupovi u GKVU kao i sva planirana predavanja ispred II PV SR MLD.

Obavijest:

Sukladno naputku Župana i sukladno mjerama s ciljem smanjenja rizika daljnjeg širenja zaraze koronavirusom na području Istarske županije, ZATVARAJU se sve dvorane koje se koriste za manifestacije, predavanja i ostale oblike javnog okupljanja do 14.04.2020.

Sukladno navedenom odgađa se predavanje koje je trebalo biti u četvrtak 19.03.2020. god. u dvorani Tehničkog inkubatora (gdje se održavalo i prošle godine).

Obavijest:

Otkazuje se predavanje koje se po planu trajnog usavršavanja trebalo održati 17.03.2020 u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ na temu „Transfuzijska reakcija na eritrocitne krvna pripravke“ . Predavanje se otkazuje zbog situacije (poželjnog ograničenog kretanja posjetitelja Klinike) sa Corona virusom u Klinici.

Naknadni termin predavanja će biti pravovremeno objavljen.

Obavijest:

Zbog smrtnog slučaja najavljeno predavanje 12.03.2020. pod naslovom “Automatizirana kvalitativna analiza mokraće” pod šifrom 12471 koje je trebala održati Danijela Polak Erceg, mag.med.biochem.,
spec.med.biokemije i lab. medicine zamijenjeno je predavanjem od 16.04.2020. pod naslovom “Metabolički sindrom” pod šifrom 12472 koje će održati Brankica Fučkar, bacc.med.techn.

Obavijest:

Predavanje  „MOLEKULARNA DIJAGNOSTIKA I IMUNOHISTOKEMIJA U PATOHISTOLOŠKOJ DIJAGNOSTICI“ će se održati 31.03.2020. u Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu (Predavaonica na Medicinskom fakultetu P1), u 14,00 sati.

Obavijest:

Predavanje “Značaj određivanja postotka zasićenosti krvi karboksihemoglobinom u Sudskomedicinskoj praksi” (predavač,Silvia Arbanas mag.med.lab.diag.) održati će se:
24. ožujka 2020. u 12:30 u predavaoni Zavoda za patologiju.

Obavijest:

Predavanje predviđeno za mjesec ožujak, a na temu HER2/neu, će se održati 12. Ožujka,2020. godine u OŽB Vukovar, velika predavaona.

Obavijest:

dana 26. ožujka 2020. u 14.00 sati Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku organizira predavanje s temom: “CITOLOŠKA SUBTIPIZACIJA KARCINOMA PLUĆA NEMALIH STANICA”.

Predavanje će održati Ana Bandjak; mag.med.lab.diagn. u sali za sastanke na Klinici za ginekologiju i opstetriciju, III.

Obavijest:

predavanje u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije s temom “Prva pomoć”, predavač Diana Uvodić- Đurić, dr.med. i ekipa Crvenog križa Čakovec, će se održati 2.3.2020. (ponedjeljak) u 14:00 sati u predavaonici ZZJZ Međimurske županije.

Obavijest:

Predavanje na temu Mikrobiologija kronične rane održat će se 27.02.2020. u 13:15 u predavaonici Zavoda za javno zdravstvo Zadar

Obavijest:

Odgađa se predavanje u OŽB Vinkovci pod nazivom “Kalendar cijepljenja u Republici Hrvatskoj u 2020. godini”.

Novi termin predavanja je 5.3.2020. godine.

Obavijest:

Tema: Plućna citologija
Predavačica: Sanja Tolja Korona, bacc. med. lab. dijag.
Datum: 19. 2. 2020.
Vrijeme: 13:30
Lokacija: Predavaonica OB Zadar

Obavijest:

Predavanje s temom D – Dimeri (predavač mag. med. biochem. Ivona Brkić.), održati će se 27. siječnja 2020. g. u Medicinsko biokemijskom laboratoriju Gospić u 14 h.

Obavijest:

Planirano predavanje za 04. veljače 2020. godine će se održati 28. siječnja 2020. godine, lokacija i vrijeme su nepromijenjeni.

Obavijest:

Planirano predavanje za 20.ožujka odrzat ce se 24.siječnja, lokacija i termin ostaju isti (OBV – MBL, 14.00 sati).

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.