Upute za obnavljanje odobrenja za samostalan rad (licence)

1. Zdravstveni radnik, član HKZR-a, dužan je podnijeti zahtjev Komori za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad (licence) najkasnije 3 (tri) mjeseca prije isteka roka od 6 (šest) godina od dobivanja Odobrenja za samostalan rad (licence).

2. Zdravstvenom radniku, članu HKZR-a, može se obnoviti Odobrenje za samostalan rad (licenca) ako je u razdoblju od 6 (šest) godina, tj. licencnom razdoblju stekao:

-magistri sanitarnog inženjerstva, diplomirani sanitarni inženjeri, magistri radiološke tehnologije, magistri medicinsko-laboratorijske dijagnostike 120 bodova,

-prvostupnici sanitarnog inženjerstva, prvostupnici radiološke tehnologije, prvostupnici radne terapije, prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike, inženjeri medicinske radiologije, viši radni terapeuti, viši fizikalni terapeuti – smjer radne terapije, inženjeri medicinsko- laboratorijske dijagnostike, prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike i prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike sa završenim tečajem iz citodijagnostike-citotehnologe ili sa završenim tečajem iz transfuzijske medicine 90 bodova,

-sanitarni tehničari, zdravstveno-laboratorijski tehničari, zdravstveno-laboratorijski tehničari sa završenim tečajem iz citodijagnostike-citoskrinere i zdravstveno-laboratorijski tehničari sa završenim tečajem iz transfuzijske medicine 60 bodova.

3. Ukoliko su ispunjeni uvjeti za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad (licence), što podrazumijeva sakupljen dovoljan broj bodova u postupku trajnog stručnog usavršavanja i podmirene sve financijske obveze prema HKZR, potrebno je popuniti obrazac Zahtjeva za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad (licence).

Broj bodova i uplatu članarina svaki član može provjeriti putem korisničkih podataka u registru HKZR-a.

4. Uz obrazac Zahtjeva za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad (licence), potrebno je priložiti presliku dosadašnjeg Odobrenja za samostalan radIzjavu o poštivanju etičkih i deontoloških načela kao i Zahtjev za promjenu i nadopunu podataka u registru HKZR-a, ukoliko je došlo do promjene osobnih podataka uz odgovarajuće dokaze.

Ukoliko zdravstveni radnik posjeduje dva (2) Odobrenja za samostalan rad iz iste djelatnosti (za nižu i višu razinu obrazovanja), te zbog potreba radnog mjesta treba imati Odobrenje za samostalan rad i za nižu i višu razinu obrazovanja, dužan je dostaviti preslike oba Odobrenja za samostalan rad.

5. Troškovi postupka obnavljanja Odobrenja za samostalan rad (licence) se ne naplaćuju.

 

OBRASCI:

Zahtjev za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad (licence)

Izjavu o poštivanju etičkih i deontoloških načela

Zahtjev za promjenu i nadopunu podataka u registru HKZR-a

 

Svu potrebnu dokumentaciju vezano uz obnavljanje Odobrenja za samostalni rad poslati preporučeno na adresu: Hrvatska komora zdravstvenih radnika, 10 000 Zagreb, p.p. 191 ili urudžbirati u Uredu HKZR-a, Zagreb, Ilica 229.

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.