Poštovane kolegice i kolege,

pozivamo sve zainteresirane da u sklopu svojih organizacijskih jedinica izrade i prijave Planove
trajnog usavršavanja za 2023. god., kao jedan od načina trajne edukacije Vas i Vaših kolega, sve sukladno trenutno
propisanim epidemiološkim mjerama koje su na snazi na razini Republike Hrvatske, kao i na razini
Vaših radnih ustanova.
Na stranicama Strukovnog razreda medicinsko-laboratorijske djelatnosti pod Obrascima se nalaze
Upute za pripremu Planova trajnog usavršavanja:
UPUTE ZA PRIPREMU PLANOVA TRAJNOG USAVRŠAVANJA HRVATSKE KOMORE ZDRAVSTVENIH RADNIKA

u kojima se nalaze informacije potrebne za izradu samog Plana i način prijave.
Na stranicama se također nalazi propisani obrazac kojeg se pravilno mora ispuniti:
PRIJAVA PLANA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE HKZR

obrazac mora biti potpisan potpisom odgovornih osoba i ovjeren žigom ustanove te dostavljen
najkasnije do 31. prosinca tekuće godine na adresu ureda SR MLD HKZR Trg hrvatskih velikana 4, 10
000 Zagreb.
Na svakom predavanju odgovorna osoba mora imati pripremljen obrazac Evidencije prisutnih na
stručnom usavršavanju kojeg pravilno popunjenog dostavlja na adresu ureda SR MLD HKZR Trg
hrvatskih velikana 4, 10 000 Zagreb, odnosno na mail administratoru strukovnog razreda najkasnije 7
dana od održanog predavanja kako bi se mogao izvršiti upis bodova. Uz Evidenciju prisutnih na
stručnom usavršavanju obvezno je dostaviti i sažetak iz kojeg je vidljivo o kojem predavanju je riječ
te gdje i kada je održano.
EVIDENCIJA PRISUTNIH NA STRUČNOM USAVRŠAVANJU

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.