Izvješće sa seminara i raspravljaonice Razvoj sustava upravljanja kvalitetom u medicinskom mikrobiološkom laboratoriju koji je sukladan zahtjevima HRN EN ISO 15189

Dana 22. svibnja 2018. godine sudjelovala sam na seminaru i raspravljaonici Hrvazskog mjeriteljskog društva Razvoj sustava upravljanja kvalitetom u medicinskom mikrobiološkom laboratoriju koji je sukladan zahtjevima HRN EN ISO 15189. Seminar je održan u Zagrebu u Hotelu ”I”.

 

Seminar i raspravljaonica obuhvaćali su slijedeće teme:

 • Akreditacija medicinskih mikrobioloških laboratorija – zašto i kako
 • Faze implementacije sustava upravljanja kvalitetom
 • Zahtjevi norme – procesi i dokumenti
 • Održavanje i neprekidno poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom
 • Automatizacija predanalitičkih, analitičkih i poslijeanalitičkih procesa u akreditiranom mikrobiološkom laboratoriju

 

Laboratorijaska dijagnostika je važna za medicinu jer daje objektivne informacije o zdravlju osobe i prognozi bolesti, omogućuje praćenje tijeka bolesti te praćenje djelotvornosti primijenjene terapije. Stoga je iznimno važno da laboratorijski rezultati budu točni, pouzdani i pravodobni, a to se postiže dobrom laboratorijskom praksom i primjerenim sustavom upravljanja kvalitetom. Svaki laboratorij ima sustav upravljanja kvalitetom (SUK) unutar kojeg obavlja svoje aktivnosti. Taj sustav najčešće nije prikladno dokumentiran te ne zadovoljava sve zahtjeve norme HRN EN ISO 15189. Na ovom seminaru rasporavljalo se o uputama i primjerima kako izgraditi formalni sustav upravljanja kvalitetom koji zadovoljava potrebe laboratorija te ocjenitelje Hrvatske akreditacijske agencije.

 

Ciljevi seminara:

 • Razumjeti što je akreditacija te koje su njezine prednosti
 • Znati što treba poduzeti da se započne postupak akreditacije te koji su njegovi koraci i očekivano trajanje
 • Moći definirati područje akreditacije
 • Znati dodatne kriterije za akreditaciju koje je propisala Hrvatska akreditacijska agencija
 • Naučiti koje su preporučene faze i postupci u razvoju SUK u mikrobiološkom laboratoriju
 • Znati glavne zahtjeve norme HRN EN ISO 15189
 • Moći definirati glavne procese unutar SUK
 • Dobiti savjete kako dokumentirati SUK
 • Upoznati mjere praćenja i poboljšavanja SUK
 • Upoznati se s mogućnostima automatizacije procesa u akreditiranom mikrobiološkom laboratoriju

 

Seminar je namjenjen voditeljima mikrobioloških laboratorija, voditeljima kvalitete u mikrobiološkim laboratorijima, djelatnicima koji rade u mikrobiološkim laboratorijima i svim ostalim koje ova tema zanima.

 

Predavači:

Mr.sc. Dragica Križanec, dipl.ing.biotehnologije, zaposlenica Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) na mjestu stručnog savjetnika za akreditaciju ispitnih laboratorija. Sudjelovala je u postupcima akreditacije medicinskih laboratorija u Sloveniji i Hrvatskoj u svojstvu voditelja postupka i vodećeg ocjenitelja.

Biljana Perica, dipl.sanit.ing., voditeljica kvalitete u Službi za mikrobiologiju i parazitologiju ZZJZ Zadar, prvog akreditiranog medicinskog mikrobiološkog laboratorija u RH, laboratorij je prvi put akreditiran 2009. godine.

Prim. Marina Payerl-Pal, dr.med. specijalistica medicinske mikrobiologije s parazitologijom, voditeljica Mikrobiološkog laboratorija ZZJZ Međimurske županije, laboratorij je prvi put akreditiran 2013. godine. Paralelno s provođenjem i unapređenjem SUK uvode se i brojna informatička rješenja na povezivanju dijagnostičkih uređaja i LIS-a u laboratoriju.

 

Seminar je pružio uvod u postupak uvođenja sustava upravljanja kvalitetom u medicinski mikrobiološki laboratorij, no zbog kompleksnosti teme i širine područja koje obuhvaća, nije bilo vremena za  konkretne savjete i primjere potrebnih dokumenata, postupaka i procesa.

Implementacija sustava upravljanja kvalitom u laboratorij i postupka kareditacije pri HAA, zahtjeva angažman vodstva ustanove i osoblja laboratorija, ozbiljna sredstva i silno uloženo vrijeme. Zbog tih razloga od ukupno 38 medicinskih mikrobioloških laboratorija u RH, akreditirano je samo 5.

 

Sanja Kuštreba, mag.MLD

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.