ZAKLJUČCI 3. KONGRESA KOKOZA (KOORDINACIJA KOMORA U ZDRAVSTVU) I 5. HRVATSKOG
KONGRESA MEDICINSKOG PRAVA S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM
ROVINJ 1.-3.4.2022.

 1. Predstavnici zdravstvenih struka putem strukovnih organizacija/komora trebaju biti od
  početka aktivno uključeni u izradu strateških planova, zakonskih i podzakonskih propisa iz
  segmenta zdravstva – svaka struka u svom segmentu.
  U izradu zdravstvenih pravnih propisa svakako trebaju biti uključeni stručnjaci iz područja
  medicinskog prava. Samo interdisciplinarno djelovanje pravne struke i zdravstvenih
  profesionalaca put je za iznalaženje najboljih rješenja i preporuka na području zdravstva.
 2. Potrebno je jačati suradnju Ministarstva zdravstva sa komorama u zdravstvu i održavati
  redovite koordinacijske sastanke. Reforma u zdravstvu i prednosti koje se očekuju od
  pojedinih reformskih zahvata trebaju biti jasno predstavljeni neposrednim izvršiteljima
  poslova u zdravstvu.
 3. Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
  potrebno je prilagoditi stvarnom stanju i potrebama.
  Radna skupina imenovana od strane Ministarstva zdravstva za izradu Nacrta prijedloga
  izmjena i dopuna Uredbe u najkraćem mogućem roku treba završiti započeti rad na
  prilagodbama Uredbe.
 4. Izostanak sustavnog planiranja kadrova u zdravstvu i financiranja novih radnih mjesta,
  hiperprodukcija kadrova, izostanak adekvatnog vrednovanja stupnja obrazovanja,
  neprepoznavanje stručnih kompetencija od strane resornog ministarstva kao regulatora i
  nedostatna mreža javne zdravstvene službe zajednički su problemi svih profesija u zdravstvu.
 5. Potrebno je jačati sustav odgovornosti pojedinca za očuvanje i unaprjeđenje svog zdravlja
  – pridržavanje uputa o liječenju, izbjegavanje rizičnih čimbenika koji ugrožavanju zdravlje,
  odgovornost pacijenta za pravovremeno prijavljivanje promjena svog zdravstvenog stanja i dr.
  U tom smislu žurno bi trebalo pristupiti izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prava
  pacijenata ili pristupiti izradi potpuno novog zakona koji bi uređivao i obveze (dužnosti) i
  odgovornosti pacijenata.
 6. Potreban je dodatan rad na informatizaciji zdravstva (dostupnost e-kartona, digitalizacija
  privatnih recepata).
 7. Potrebna je provedba svih obveza iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti u zakonom propisanim
  rokovima za njihovu provedbu, što se sustavno zanemaruje. Potrebno je pronaći najbolje
  rješenje za iniciranje njihove provedbe.

Dostaviti:
– Ministarstvu zdravstva
– Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku HS
– Komorama suorganizatorima Kongresa

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.