Kliknite na ime ustanove kako bi ste vidjeli promjene termina predavanja za tu ustanovu.

Obavijest:

U utorak 18.12. 2018. održati će se dva predavanja “Molekularna dijagnostika” i “Važnost primjerenosti uzoraka za Papa test” koja su prethodno bila odgođena.

Obavijest:

Predavanje pod nazivom “Analiza genomskih mutacija metodom komparativne genomske hibridizacije s upotrebom mikromreža” (dr. sc. Kristina Crkvenac Gornik) održati će se u srijedu (12.12.) u 13:00 h, u predavaonici Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku.

Obavijest:

Predavanje s temom ” Trendovi u prehrani ” održati će se u utorak, 20. studenog 2018. u KIC – u 17 h.
Predavač je nutricionist , dipl. ing. preh. teh. Marija Binički.

Obavijest:

Obavještavamo Vas da će se predavanje pod nazivom “Suvremeni pristup u dijagnostici anemije” (Marijo Vodanović, dr. med.) održati u srijedu (14.11.) u 13:00 h, u predavaonici Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku.

Obavijest:

Tema: Incidencija bacilarne diznterije u PGŽ
Predavač: Ivona Klarić, bacc.med.lab.diagn.
Mjesto: Velika predavaona NZZJZ PGŽ (Krešimirova 52a, Rijeka; V. kat)
Datum: 30.11.2018.
Vrijeme: 13:00

Obavijest:

Predavanje u sklopu Plana trajnog usavršavanja za 2018. god Doma
zdravlja PGŽ ” Laboratorijska dijagnostika dijabetesa” predavača mr.sc. Jasminka Matica, spec.med.biochem., održati će se 15.11.2018. u 14 sati u
predavaoni NZZJZ (V. kat).

Obavijest:

Tema: Novosti u predanalitici
Predavač: Suzana Pušnik, bacc.lab. dg.
Datum: 14. 11. 2018.
Vrijeme: 13:30
Mjesto: Predavaonica OB Zadar

Obavijest:

– 14 studeni 2018, 14.00 h
predavaonica Kirurgija 2. kat KBC Osijek: DIJAGNOSTIKA I PREVENTIVA BOLESTI UZROKOVANIH HPV- om (klinički značaj, serološka i molekularna dijagnostika )
predavač : Bugarin Anđelka, mag.med lab diagn.

– 05. prosinac 2018, 14.00h :
predavaonica Kirurgija 2. kat KBC Osijek: KONTROLA KVALITETE TROMBOCITNIH PRIPRAVAKA ( izrada, kontrola i klinička primjena pripravaka)
predavač : Dalšašo Maja, mag.med lab diagn.

Obavijest:

Predavanje u okviru trajnog usavršavanja HKZR koje je trebalo biti danas 22.10.2018. u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana pod nazivom Autovalidacija neće se održati zbog spriječenosti predavača.

Obavijest:

Predavanje koje se trebalo održati 18. listopada 2018. s temom ” Trendovi u prehrani” odgođeno je za studeni. O novom terminu i mjestu održavanja predavanja biti će te pravovremeno obavješteni.

Obavijest:

Predavanje TIMSKI RAD koje se trebalo održati u rujnu 2018 biti će održano 29.10. od 13:30h – 14:30h u PREDAVAONICI NA ZAVODU ZA BIOLOGIJSKU PSIHIJATRIJU.

Predavanje HEMATOLOŠKE KOMPLIKACIJE KOD ALKOHOLIZMA za listopad 2018 biti će održano 22.10. od 13:30 – 14:30h u PREDAVAONICI NA ZAVODU ZA BIOLOGIJSKU PSIHIJATRIJU.

Obavijest:

Predavanje Analizator Iris održat će se 25. listopada (četvrtak),
Predavanje Kloridi u znoju 31.10.  odgađa se do daljnjega.

Obavijest:

Predavanje “Prisutnost stigme prema psihijatrijskim bolesnicima kod medicinskih sestara/tehničara u srednjoškolskoj edukaciji”, predavača Roberta Canjuge, dipl.med.techn., će se održati 16. listopada 2018. g., u predavaonici “Dr. Mirko Grmek” u PB “Sv. Ivan”

Obavijest:

Odgađa se predavanje u sklopu Plana trajne edukacije za 2018.g. u OB Zadar, pod nazivom Laboratorijska dijagnostika multiplog mijeloma.

Obavijest:

Predavanje u sklopu Plana usavršavanja za 2018.g. DZ PGŽ, na temu “Laboratorijski nalazi-prva smjernica u očuvanju zdravlja i otkrivanju i praćenju bolesti” održat će se 11.10.2018. u 14:30 u predavaoni NZZJZ na V. katu.

Obavijest:

Otkazuje se predavanje “Odnosi na radnom mjestu” koje se trebalo održati 16.10.2018 u Poliklinici “Sunce”, Trnjanska108.

Obavijest:

Predavanje “Analizator Iris”, 26.09.2018. KBC Sestre milosrdnice, Vinogradska 29, Zagreb odgađa se do daljnjega zbog bolesti.

Obavijest:

Predavanje “Anemija” će se održati 27. 09 2018. u 14. sati u Dvorana dr. Dalibor Kraljić u Hotelu Terme u sklopu SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

Obavijest:

Predavanje “Cistična fibroza” održati će se 24.10.2018. u 14.30 h, u KBC Rijeka – predavaonica KBC-a Kantrida.

Obavijest:

Odgođeno je predavanje koje se trebalo održati 28.09.2018 u ZZJZIŽ, ”Analiza rizičnih ponašanja kod učenika s područja Istarske županije”.

O novom terminu predavanja biti će te pravovremeno obaviješteni.

Obavijest:

Predavanje ” Uzimanje uzoraka u mikrobiološkom laboratoriju” će se održati 21.9.2018. godine u 13 sati, u Edukacijskom centru OB Koprivnica.

Obavijest:

Predavanje pod nazivom “Analiza genomskih mutacija metodom komparativne genomske hibridizacije s upotrebom mikromreža” (dr. sc. Kristina Crkvenac) neće održati sutra (12.09.) zbog spriječenosti predavača.

Isto predavanje će se održati u prosincu ove godine.

Obavijest:

Predavanje koje se trebalo održati 12.9. 2018. pod nazivom Citološka punkcija dojke, Indikacija, prednosti i nedostaci, te postupak izvođenja punkcije dojke, predavač Ivana Uložnik, bacc.med.lab.dg., pomaknut će se na 17.10.2018. u 15 sati, dok će predavanje pod nazivom Obrada urina za citološku analizu, Priprema uzorka, prednosti i nedostaci citodijagnostike urina, predavač Marina Ozimec, bacc.med.lab.dg., koje se trebalo održati 17.10. biti održano u terminu ranije, odnosno 12.9.2018. u 15 sati.

Predavanje koje će se održati 14.11.2018. pod nazivom Određivanje CRP i hsCRP, Važnost određivanja CRP-a u upalnim stanjima i kod kardiovaskularnih bolesti, održat će Suzana Prevarić, bacc.med.lab.dg., umjesto Ivane Fresl Oslaković, bacc.med.lab.dg..

Mjesto održavanja predavanja ostaje ne promijenjeno, Mandlova 7, Zagreb.

Obavijest:

Predavanje pod nazivom CINtec plus,predavača Tene Lsatelić,med.lab.teh. iz KBC Osijek predviđeno za 15.9.2018. će se održati 24.9.2018.

Mjesto održavanja je Medicinski fakultet Osijek,predavaona P1 u 14h.

Obavijest:

predavanje NACIONALNI PROGRAM RANOG OTKRIVANJA KARCINOMA VRATA MATERNICE (KBC Osijek, Klinički Zavod za kliničku citologiju), koje bi se trebalo održati 24.9.2018. NEĆE biti održano.

Obavijest:

Predavanje pod naslovom: “Primjena fenotipskih testova u svrhu utvrđivanja rezistencije na antibiotike”, predviđeno za 14.06.2018., održat će se 20.09.2018.

Obavijest:

Odgađa se predavanje “IMUNOGENETIKA U EUROTRANSPLANTU” predavač Doc.dr.sc. Renata Žunec (KBC Zagreb , Kišpatićeva 12 / edukacijski centar) koje se trebalo održati 14. lipnja, 2018g . ( SUTRA ) od 14-15h.

O novom terminu predavanja biti će te pravovremeno obaviješteni.

Obavijest:

Predavanje s temom “Zaštita podataka” održati će se u petak, 8. lipnja 2018. god. u Općoj bolnici Gospić , na Odjelu kirurgije u 13. 30 h.

Obavijest:

Predavanje pod nazivom ” Malaria”, predviđeno za 31.05.2018., održat će se 30.05.2018.

Obavijest:

Predavanje na temu Obrada VCE obrisaka, prijavljeno za Svibanj, u OŽB Vukovar, odjel za patologiju i citologiju, održati će se 07. lipnja, 2018. u 12h.

Obavijest:

Predavanje zakazano za 14.05.2018. nije održano zbog nezgode koja se dogodila nakon nevremena kada je poplavljen Edukacijski centar i svi studenti su prebačeni u knjižnicu OB Karlovac. Slijedeći datum za stručno predavanje „Dijagnostika Clostridium defficale“ rezerviran je za 11.06.2018. u knjžnici Opće bolnice Karlovac s početkom u 15 sati.

Obavijest:

Odgođeno je predavanje“Analiza rizičnih ponašanja kod učenika s područja Istarske županije” koje se trebalo održati 18. 05.2018, zbog spriječenosti predavača. O novom terminu predavanja biti će te pravovremeno obaviješteni.

U tom istom terminu (18.05.2018.,12.00h) održat će se predavanje koje planirano za  28.09.2018.,”Preventivne aktivnosti ZZJZIŽ-prema savjetovalištu za prehranu” predavača Olge Dabović Rac, dr.med. spec. epidemiolog i Elviane Rudan, dipl.med.sestra.

Obavijest:

Odgađa se predavanje pod nazivom “Laboratorijska dijagnostika i epidemiološke značajke Helicobacter pylori infekcija” koje se trebalo održati 16.svibnja 2018. god. u ZZJZ Osijek.

Novi termin predavanja je 06.lipnja 2018. u 14.00 h.

Obavijest:

Predavanje u sklopu Plana trajnog usavršavanja za 2018.g. Doma zdravlja PGŽ koje je planirano za travanj na temu “Laboratorijske dijagnostike kronične bubrežne bolesti” predavača Mr.sc. Jasminke Matica, održati će se 03.05. u 13 sati u predavaoni NZZJZ na V.katu.

Obavijest:

Tema: Toksikološki probirni testovi
Predavač: Edi Perović, mag. med. bioch., spec. med. biok.
Termin: 23. 5. 2018. u 13:30
Mjesto: Predavaonica OB Zadar

Obavijest:

Predavanje u Specijalnoj Bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice koje je planom trajnog usavršavanja trebalo biti održano u 4 mjesecu, održati će se u slijedećem terminu.

Tema: Dijabetes
Predavačica: Ana Čučković dr. med.spec. fiz. med. i reh.
Datum održavanja: 15.05.2018.
Vrijeme: 14:00
Mjesto: Dvorana dr. Dalibor Kraljić u Hotelu Terme u sklopu SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

Obavijest:

Predavanje “Alergije i intolerancija na hranu” u OB Dubrovnik koje je zakazano za travanj održat će se tijekom svibnja zbog obaveza predavača. O točnom terminu predavanja biti će te pravovremeno obaviješteni.

Obavijest:

Predavanje koje je trebalo biti 19.04.2018. , održat će se tjedan dana ranije, 12.04.2018.

Obavijest:

Zbog tehničkih problema, odgađa se predavanje pod nazivom: “Određivanje kalproteina u stolici”, predviđeno za 22.03.2018.. Novi termin održavanja predavanja je 26.03.2018.u 13:30 h.

Obavijest:

Predavanje koje se trebalo održati 30.03.2018 u ŽB Čakovec, održati će se 03.04.2018 u 14:00 sati u biblioteci ŽB Čakovec.

Obavijest:

Tema: Glandularne lezije u VCE obrisku
Predavačica: Vesna Šimić, dr. med., spec. klin. citol.
Datum: 14. 3. 2018.
Vrijeme: 13:30
Mjesto: Predavaonica OB Zadar

Obavijest:

Odgađa se predavanje koje se trebalo održati 5. ožujka 2018. s temom Zaštita i tajnost podataka u zdravstvenom sustavu. O  novom terminu održavanja, obavijestiti ćemo Vas pravovremeno.

Obavijest:

Otkazuje se predavanje koje je predvideno za 22.3.2018. pod nazivom “Nesukladnosti u Odsjeku za serolosku dijagnostiku Centra za transfuzijsku medicinu u razdoblju od 2015. do 2017. godine”.

Obavijest:

1. Predavanje pod nazivom “Analiza hematoloških nalaza u liječenju visokorizičnog neuroblastoma” održati će se 15.02.2018. u 14:00 sati u predavaoni OŽB Vukovar.

2. Predavanje pod nazivom “Utjecaj poremećaja funkcije štitnjače na čimbenike rizika kardiovaskularnih bolesti” održati će se 01.03.2018. u 14:00 sati u predavaoni OŽB Vukovar.

Obavijest:

Tema: Uzimanje krvi od DDK
Predavačica: Ana Milutin, bacc. med. dijag.
Datum: 14. 02. 2018.
Vrijeme: 13:30
Mjesto: Predavaonica OB Zadar

Obavijest:

Predavanja (“Biokemijska identifikacija enterobakterija” i “Postupci dezinfekcije i sterilizacije”) koja su trebala biti održana 22. siječnja 2018., u Ivanić-Gradu, Omladinska 25. , održat će se u travnju.

O terminu održavanja pravodobno ćemo vas obavijestiti.

Author

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.