Kliknite na datum održavanja sjednice Vijeća SRMLD kako bi ste vidjeli odluke i zaključke.

 

2019.g.

 1. Članovi Vijeća jednoglasno su usvojili da predstavnik Strukovnog razreda za medicinsko-laboratorijsku djelatnost za Radno predsjedništvo za glavnu Skupštinu HKZR 23.02.2019. bude N.S. a zajednički Predsjedavatelj glavne Skupštine HKZR 23.02.2019. bude D. M.
 1. Članovi Vijeća jednoglasno su usvojili predložene naknadno pristigle prijave planova trajnog usavršavanja za SR MLD u 2019. godini :
  1. ZZJZ ZADAR
  2. OB VIROVITICA
  3. Klinika za infektivne bolesti " Dr. Fran Mihaljević"
  4. KB DUBRAVA
  5. KBC SPLIT
  6. ZZJZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
  7. DJEČJA BOLNICA SREBRNJAK
  8. OŽB Požega
 1. Članovi Vijeća jednoglasno su usvojili predložene naknadno pristigle prijave planova trajnog usavršavanja za SR MLD u 2019. godini :
  1. ZZJZ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE / ČAKOVEC
  2. MBL BLANŠA MATULINA PAG
  3. KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB
  4. OPĆA BOLNICA BJELOVAR
  5. KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE
  6. KBC Zagreb, Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku
  7. OB ZABOK
  8. ZZJZ Osječko-baranjske županije, Služba za mikrobiologiju /Osijek
  9. OB Nova Gradiška
  10. DZ PGŽ, MBL Delnice
  11. KBC Sestre milosrdnice
 1. Članovi Vijeća jednoglasno su usvojili prijedlog odluke glede Nacrta Izmjena i dopuna Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti zdravstvenih radnika iz medicinsko-laboratorijske djelatnosti na način da se briše dosadašnji članak 30. Pravilnika koji sada glasi:“ U slučajevima kad stručno usavršavanje organiziraju druge pravne osobe i institucije iz članka 24. ovog Pravilnika, isti su dužni HKZR-Strukovnom razredu za medicinsko-laboratorijsku djelatnost uplatiti iznos od 5% prikupljene kotizacije.“

2018.g.

 1. Članovi Vijeća jednoglasno su usvojili predložene provoditelje stručnih nadzora u 2019.g.
 2. Članovi Vijeća jednoglasno su usvojili predložene prijave planova trajnog
  usavršavanja za SR MLD u 2019. godini:
 • DZ Primorsko –goranske županije
 • DZ Zagrebačke županije
 • HZTM
 • KB Sveti Duh
 • KBC Osijek
 • KBC Osijek- Zavod za kliničku laboratorijsku dijagnostiku
 • KBC Rijeka
 • KBC Zagreb, Klinički zavod za kliničku i molekularnu mikrobiologiju
 • KBC Zagreb, Rebro
 • Klinika za ortopediju Lovran
 • NZJZ PGŽ- Krk
 • NZJZ PGŽ
 • OB Dr.I. Pedišić Sisak
 • OB „Dr. J. Benčević“, Slavonski Brod
 • OB Dr.T.Bardek Koprivnica
 • B Gospić
 • OB Karlovac
 • OB Našice
 • OB Ogulin
 • OB Pula
 • OB Šibensko –kninske županije
 • OB Varaždin
 • OB Varaždin, Novi Marof
 • OB Zadar
 • PŽB Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
 • OŽB Vinkovci
 • PB Sv. Ivan
 • Poliklinika Medikol
 • SB Krapinske toplice
 • ZZJZ Istarske županije
 • ZZJZ Varaždinske županije
 • ŽB Čakovec
 1. Članovi Vijeća jednoglasno su usvojili prijedlog Plana stručnih nadzora u 2019.g.
 1. Članovi Vijeća su jednoglasno su usvojili izvještaj o realizaciji Financijskog plana SR MLD za 2018.godinu.
 2. Članovi Vijeća su jednoglasno usvojili prijedlog Financijskog plana SR MLD za 2019.g.
 3. Članovi Vijeća su jednoglasno usvojili prijedlog S.K. da se Ministarstvu rada uputi dopis s prijedlogom izmjena i dopuna.
 4. Članovi Vijeća primili na znanje izviješće S.K. o radu Radne grupe za izradu standarda zanimanja za zdravstveno-laboratorijske tehničare.
 5. Članovi Vijeća su primili na znanje izviješće S.H. o aktivnostima Radne grupe za
  izradu kurukuluma za citotehnologe.
 6. Članovi Vijeća su primili na znanje izviješće M.Č. o aktivnostima Radne grupe za izradu kurukuluma za flebotomiste.
 7. Članovima Vijeća prezentirano je izviješće A.B. o aktivnostima u javnozdravstvenoj akciji „Svi za njega“
 8. Članovi Vijeća su jednoglasno donijeli odluku da se plati članarina IFBLS-u za
  2019.godinu.
 9. Članovima Vijeća prezentirana informacija o 1.Kongresu KOKOZ-a i 2.kongresu
  Medicinskog prava te informacija da se dostave prijedlozi tema za iste.
 10. Članovi Vijeća su jednoglasno usvojili prijedlog da K.P. bude članica Povjerenstva za međunarodnu suradnju.
 1. Članovi Vijeća usvojili su  ponude tvrtke „Prizma“ (Centar za poslovnu inteligenciju) za provođenje anketa vezano uz standarde zanimanja za zdravstveno laboratorijskog tehničara i magistra medicinsko laboratorijske dijagnostike.
 1. Članovi Vijeća su usvojili zapisnik s prethodne sjednice Vijeća od 19. travnja 2018.
 2. Članovi Vijeća donijeli su odluku da se odbije žalba K.L.
 3. Članovi Vijeća su usvojili prijedlog S.K. o izmjeni Pravilnika točnim definiranjem četverogodišnjeg obrazovanja.
 4. Članovi Vijeća su donijeli odluku da zamjenica voditeljice SR MLD prisustvuje GGB Meeting- u u Portugalu na trošak SR MLD od 11.-14.10.2018.
 5. Članovi Vijeća su primili na znanje popunjeni Upitnik EPBS-a za GGB Data Base za kvalifikaciju i obrazovanje za obavljanje poslova MBS u EU iz kojeg će odgovore web administrator unijeti u anketu.
 6. Članovi Vijeća su donijeli odluku o sudjelovanju SR MLD u organizaciji akcije „Svi za njega“.
 7. Članovi Vijeća su donijeli odluku o osnivanju Radne grupe za izradu kurikuluma za flebotomiste za dodatno stručno usavršavanje
 8. Članovi Vijeća su donijeli odluku da se za sve vrste prekvalifikacija koje odstupaju od zdravstveno-laboratorijskog tehničara koji se nalazi u Bazi podataka u čl. 1C Direktive 2005/36 kao regulirana profesija se ne izdaju odobrenja za samostalan rad za poslove zdravstveno-laboratorijskog tehničara.
 9. Članovi Vijeća su donijeli odluku o zapošljavanju pravnika na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci.
 10. Članovi Vijeća su donijeli odluku o angažiranju agencije P. za izradu anketa i statističku obradu za izradu standarda zanimanja.
 1. Članovi Vijeća donijeli su odluku o usvajanju nacrta Pravilnika o dodatnom stručnom usavršavanju prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike u području citodijagnostike.
 1. Članovi Vijeća donijeli su odluku o izmjeni datuma stručnog nadzora u OB Šibenik (provest će se 10.rujna 2018.)
 1. Članovi Vijeća donijeli su odluku o neizdavanju odobrenja za samostalni rad K.L. za zdravstveno-laboratorijskog tehničara.
 1. Članovi Vijeća usvojili su prijedlog da kandidat ispred SR MLD HKZR na izborima za Management body EPBS-a bude N.S.
 1. Članovi Vijeća usvojili su prijedlog da se angažira Odvjetnički ured O. i H. u svrhu tužbe SR MLD prema EU parlamentu i Vijeću.
 1. Članovi Vijeća su izvješteni o angažmanu Odvjetničkog ureda O.&H temeljem odluke iz 2016.g. ( Klasa: 003-08/16-07/41, URBROJ: 351/09-16-53)
 2. Članovi Vijeća donijeli su odluku da se MLD obrati Europskoj komisiji zbog povrede prava, a viša instanca je Sud pravde.
 1. Članovi Vijeća usvojili su prijedlog izmjena datuma stručnog nadzora:
  – OB „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica sa 06.04. na 20.04.2018.
  – DZ Zagreb,Centar sa 01.06. na 15.06.2018.
 1. Članovi Vijeća usvojili su prijedlog članova stalnih povjerenstava SR MLD za mandatno razdoblje od 2018.-2022.god.:

Povjerenstvo za etiku i deontologiju SR MLD
1. Jelena Lozić Erent – predsjednica
2. Jasenka Popović – zamjenica predsjednice
3. Nives Božić – članica

Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje SR MLD
1. Mirica Batarelo – predsjednica
2. Kristina Kopić – zamjenica predsjednice
3. Raed El Barq – član

Povjerenstvo za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu SR MLD
1. Suzana Hančić – predsjednica
2. Ankica Bojčić – zamjenica predsjednice
3. Marija Čuljak – članica
4.Sanja Salamunović – članica

Povjerenstvo za staleška pitanja SR MLD
1. Ernevaza Kopačin – predsjednica
2. Katja Puljčan – zamjenica predsjednice
3. Darko Mijatović – član
4. Marica Semijalac – članica

 1. Članovi Vijeća usvojili su prijedlog produljenja datuma za slanje sažetaka za 4. Kongres SR MLD HKZR do 31.ožujka 2018.
 2. Članovi Vijeća usvojili su prijedlog da D.C. bude predsjednik Znanstvenog odbora 4. Kongresa SR MLD.
 1. Članovi Vijeća usvojili su prijedlog sudjelovanja D.M. na Forumu ICT-društvo: Utjecaj tehnološke dimenzije globalizacije na naše društvo i razvojne prilike koje se time otvaraju (Osijek, 23.03.2018)
 1. Članovi Vijeća usvojili su naknadno stigle prijave planova trajnog usavršavanja za SR MLD u 2018. godini :
  – OB „ Dr.I.Pedišić“ Sisak
  – KBC Zagreb, Klinički zavod za kliničku i molekularnu dijagnostiku
 2. Članovi Vijeća usvojili ponudu tvrtke „KUHADA“ za izradu web stranica, web hosting i registraciju com.hr.domene.
 1. Članovi Vijeća usvojili su prijedlog da je predstavnik SR MLD za Radno predsjedništvo za glavnu Skupštinu HKZR 24.02.2018. N.S, a zajednički Predsjedatelj glavne Skupštine HKZR 24.02. je D.M.
 1. Članovi Vijeća usvojili su zapisnik s prethodne sjednice Vijeća od 04. listopada 2017.
 2. Članovi Vijeća primili su na znanje Novosti vezane uz obavljanje pripravničkog staža i stručnog osposobljavanja
 3. Članovi Vijeća usvojili su prijedlog da u Firencu na Kongres IFBLS-a ide delegacija SR MLD.
 4. Članovi Vijeća usvojili su prijedlog da umjesto D.M. član Organizacijskog odbora Kongresa SR MLD bude T.P.
 5. Članovi Vijeća usvojili su prijedlog da se svi predsjednici Područnih vijeća uključe u aktivno obilježavanje dana MLD s tim da će do Nove godine dati pisano izvješće o mogućnostima organizacije Međunarodnog dana MLD u 2019.g. u njihovom gradu.
 6. Članovi Vijeća primili su na znanje Izvješća o radu Povjerenstava SR MLD
 7. Članovi Vijeća primili su na znanje Izvješća o radu svih Područnih vijeća
 8. Članovi Vijeća primili su na znanje Izvješće o radu pravne službe SR MLD o aktivnostima vezanim uz relicenciranje i Statut.
 9. Članovi Vijeća primili su na znanje aktivnosti vezane za Skupštinu (redovna i izborna)
 1. Članice Vijeća usvojile su prijedlog odluke o plaćanju svih troškova najboljih studenata na 4. Kongresu SR MLD.
 2. Članovi Vijeća usvojili su prijedlog predloženih prijava planova trajnog usavršavanja za SR MLD u 2018. godini :
  o Opća bolnica Virovitica
  o Opća bolnica Nova Gradiška
  o Opća bolnica Pula
  o Opća bolnica Bjelovar
  o Opća bolnica Karlovac
  o Opća bolnica Gospić
  o Opća bolnica Zadar
  o Opća bolnica Dubrovnik
  o DB Srebrnjak
  o Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica Hrvatskih veterana
  o Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica Hrvatskih veterana
  o Opća bolnica Šibensko-kninske županije
  o Opća bolnica „T.Bartek“- Koprivnica
  o Županijska bolnica Čakovec
  o KB „Sveti Duh“
  o KB Dubrava
  o KBC „Sestre Milosrdnice“
  o KBC Zagreb
  o ZZJZ OBŽ
  o ZZJZ ŠKŽ
  o Nastavni ZJZ Splitsko – dalmatinske županije
  o HZJZ
  o MF Rijeka
  o Poliklinika Sunce
x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.