Kliknite na datum održavanja sjednice Vijeća SRMLD kako bi ste vidjeli odluke i zaključke.

 

2021.g.

Zaključci 1. redovne sjednice Vijeća SR MLD.

 • Usvaja se prijedlog da se Neven Sučić kandidira za blagajnika EPBS-a
 • Ispred HKZR-a predan je Ministarstvu zdravstva prijedlog Zakona o djelatnostima u zdravstvu u daljnji postupak

Zaključci izvanredne sjednice Vijeća SR MLD.

 • Vijeće SR MLD je odlučilo da se potpiše ugovor o održavanju LMS platforme za SR MLD na rok od jedne godine
 • Otkazuje se održavanje 5. Kongresa HKZR – SR MLD koje se trebao održati u lipnju 2021.
 • Stručni nadzori se odgađaju do 01. svibnja 2021. zbog epidemiološke situacije kada će Vijeće SR MLD ponovo razmotriti epidemiološku situaciju i odlučiti o eventualnom daljnjem nastavku provođenja stručnih nadzora.
 • Utvrđene su izmjene koje će se unijeti u prijedlog nacrta Zakona o djelatnostima u zdravstvu.
 • Prihvaća se ponuda Zelenih tehnologija za nadogradnju Registra MLD

Zaključak izvanredne sjednice Vijeća SR MLD.

Dogovorene su izmjene prijedloga Zakona o djelatnostima u zdravstvu koje će se unijeti u konačni prijedlog navedenog Zakona.

Zaključak elektronskog glasovanja održanog dana 18.veljače 2021. god.

 • Usvojena je predložena dopuna prijave planova trajnog usavršavanja za SR MLD u 2021. godini: Poliklinika Medikol , OB Pula i OŽB Požega.

Zaključak i Odluka elektronskog glasovanja održanog dana 04.veljače 2021. god.

 • Usvojen nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, uvjetima i postupku provjere znanja ili stručnosti zdravstvenih radnika iz djelatnosti sanitarnog inženjerstva, zdravstvene radiološko-tehnološke djelatnosti, djelatnosti radne terapije i medicinsko-laboratorijske djelatnosti sa Prilogom IV za MLD.

Zaključak elektronskog glasovanja održanog dana 28.siječnja 2021. god.

Usvojeni su predložene prijave planova trajnog usavršavanja za SR MLD u 2021. godini:

 • DZ PGŽ-Ispostava Opatija, DZ Zagrebačke županije- MBL Velika Gorica, HZTM, KBC Rijeka, OB Varaždin MBL, OB Zadar, OŽB Pakrac, OBŽ Vinkovci, Poliklinika Salzer, OB Vukovar -II PV, KB Merkur, KBC Rijeka, KBC Zagreb, OB „ Dr. Tomislav Bardek“- Koprivnica, OB „Hrvatski ponos“ Knin, OB Nova Gradiška, OB Zabok, OŽB Vinkovci, Psihijatrijska bolnica „Sv. Ivan“ Jankomir 11, Zagreb, SB za medicinsku rehabilitaciju Krapinske toplice, Ustanova „Analiza Lab“ i ZZJZ Zadar.

Zaključak elektronskog glasovanja održanog dana 28.siječnja 2021. god.

Usvojeni su predložene prijave planova trajnog usavršavanja za SR MLD u 2021. godini:

 • DZ PGŽ-Ispostava Opatija, DZ Zagrebačke županije- MBL Velika Gorica, HZTM, KBC Rijeka, OB
 • Varaždin MBL, OB Zadar, OŽB Pakrac, OBŽ Vinkovci, Poliklinika Salzer, OB Vukovar -II PV, KB
 • Merkur, KBC Rijeka, KBC Zagreb, OB „ Dr. Tomislav Bardek“- Koprivnica, OB „Hrvatski ponos“
 • Knin, OB Nova Gradiška, OB Zabok, OŽB Vinkovci, Psihijatrijska bolnica „Sv. Ivan“ Jankomir
 • 11, Zagreb, SB za medicinsku rehabilitaciju Krapinske toplice, Ustanova „Analiza Lab“ i ZZJZ

Zaključak elektronskog glasovanja održanog dana 14.siječnja 2021. god.

 • Usvojen prijedlog Pravilnika o dodjeli novčane pomoći za članove HKZR-SR MLD

Donesena Odluka o  isplati jednokratnog iznosa od 3.000,00 kn svim članovima HKZR-SR MLD koji su zaposleni ili stanuju na području Sisačko–moslavačke županije na ime jednokratne novčane pomoći zbog proglašene katastrofe uzrokovane potresom.

2020.g.

Zaključak elektronskog glasovanja održanog dana 31.prosinca 2020. god.

 • Usvojen prijedlog plana stručnih nadzora u 2021 s financijskim planom temeljenim na ugovoru s MZ iz 2020.
 • Usvojeni predloženi provoditelji za stručni nadzor za 2021. godinu.

Donesena Odluka o dodjeljivanju bodova u postupku trajnog stručnog usavršavanja zbog epidemije bolesti COVID -19 i to:

 • 5 bodova zdravstveno-laboratorijskim tehničarima;
 • 8 bodova za prvostupnicima medicinsko-laboratorijske dijagnostike i
 • 10 bodova magistrima medicinsko-laboratorijske dijagnostike.

AD.2. LMS sustav e-edukacija: Vijeće SR MLD je primilo na znanje informaciju o pokretanju LMS sustava e-edukacije.

 

AD.6. Jednoglasna suglasnost s odlukom Predsjedništva HKZR o imenovanju revizijskog društva.

 

AD.7. Jednoglasno prihvaćeno zbirno polugodišnje izvješće o izvršenju obveza i financijsko izvješće provedenih stručnih nadzora HKZR – SR MLD od 01.01. do 30.06.2020g.

 

AD.9. Uvođenje sustava e-građani za HKZR: Vijeće SR MLD je primilo na znanje obavijest o uvođenju sustava e-građani za HKZR.

 

AD.12. Jednoglasno usvojen prijedlog Financijskog plana SR MLD za 2021.g.

Donesena odluka o plaćanju na teret SR MLD HKZR (Ured u Ilici 160) „Izrada procjene“ vezanih uz e-aplikaciju (sukladno Pravilniku o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom)“ a uz koju se moraju priključiti i dokumenti o ispitivanju fizikalnih čimbenika, o ispitivanju električnih instalacija i plan evakuacije koje će izraditi ovlaštena tvrtka „Preventa“ d.o.o.

Usvojena odgoda planiranih stručnih nadzora SR MLD   Hrvatske komore zdravstvenih radnika za 2020. dok se ne dobije  uputa Ministarstva zdravstva.

AD.2. Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti – e-savjetovanje

E-savjetovanje je završeno, a prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti do daljnjeg ne ide u proceduru. Nastavit će se i nadalje aktivnosti usklađivanja prijedloga Zakona o djelatnostima u zdravstvu za medicinsko-laboratorijsku djelatnost.

 

AD.3. Dopis EFLM-u i IFCC-u

Poslani su dopisi EFLM -u i IFCC-u u svezi problematike zatvorenog tržišta za naše magistre medicinsko-laboratorijske djelatnosti. Očekuju se odgovori.

 

AD.4. Ankete MZ-a o magistrima MLD

Odvjetnički ured dostavio je zaprimljene ankete iz Ministarstva zdravstva nakon dobivene tužbe Povjerenika za informiranje iz kojih je razvidno su se na ankete javljali medicinski biokemičari iz specijalističkih biokemijskih laboratorija, a da su izostavljeni specijalistički laboratoriji u kojima su voditelji liječnici specijalisti od kojih je MZ izrijekom tražilo mišljenje.

 

AD.5. 5. Kongres SR MLD – HKZR

Kongres SR MLD u 2020. je otkazan zbog epidemije bolesti COVID-19.

U međuvremenu je donesena odluka Vijeća SR MLD o održavanju Kongresa od 10.-13.06.2021. u Osijeku.

 

AD.6. Međunarodni dan MLD

Zbog situacije s Covid-19 otkazano je obilježavanje Svjetskog dana zdravlja u sklopu kojeg se trebao obilježiti i Međunarodni dan MLD.

 

 

AD.7. Stručni nadzor u 2020.g.

Usvaja se prijedlog Povjerenstva za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu izmjene prijedloga stručnih nadzora za 2020. te će se isti provesti ukoliko će to biti moguće zbog opće zdravstvene situacije u RH.

 

 

AD.9. Statusna promjena pripajanja domova zdravlja Osječko-baranjske županije

Konstatira se da je SR MLD poslao svoje mišljenje o Statusnoj promjeni pripajanja domova zdravlja Osječko-baranjske županije zbog dostupnosti zdravstvene zaštite svima.

 

 

AD.10. Prijedlog pokretanja nadzora nad radom MZ-a

Odvjetnički ured je 29.05.2020. podnio prijedlog Vladi RH za pokretanje nadzora nad radom MZ-a.

ODLUKA

 • I.Otkazuje se 5. Kongres Strukovnog razreda za medicinsko-laboratorijsku djelatnost, koji se trebao održati od 04. – 07. lipnja 2020. godine u Osijeku, zbog izvanrednih okolnosti izazvanih pandemijom COVID -19.
 • II.5. Kongres Strukovnog razreda za medicinsko-laboratorijsku djelatnost održat će se u 2021. godini.

ODLUKA

 •  Za vrijeme izvanrednih okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19, imenuje se Krizni stožer HKZR- MLD u sastavu: J.M, S.K., JL.E. i S.H.

 

 ZAKLJUČCI

 AD.2. e-propusnice HKZR

E-propusnice HKZR su riješene na razini HKZR-a te je omogućeno članovima HKZR da umjesto propusnica koriste svoje članske iskaznice HKZR-a.

SR MLD će tiskati duplikate članskih iskaznica svim svojim članovima kojima iskaznice nisu zamijenjene, odnosno na kojima piše datum važenja.

 

AD.3. Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti

Predsjedniku Vlade RH, Predsjedniku RH, Ministru MZ i Predsjedniku Sabora RH poslano je otvoreno pismo HKZR – SR MLD vezano uz Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti.

Navedeno pismo poslat će se i ustanovama koje obrazuju zdravstvene radnike medicinsko-laboratorijske djelatnosti, sindikatima, KOKOZ-u, Hrvatskom liječničkom zboru, Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku i udrugama MLD djelatnika.

 

ODLUKA elektronskog glasovanja Vijeća SR MLD od 13.03.2020.:

Otkazuje se obilježavanje Međunarodnog dana medicinsko-laboratorijskih djelatnika koji se trebao održati dana 18. travnja 2020. u Zagrebu na Trgu Petra Preradovića.

AD 13. Imenovanje članova Radne grupe za obilježavanje Međunarodnog dana MLD

Organizirat će se, u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo, obilježavanje Svjetskog dana zdravlja 18. travnja 2020. u sklopu kojeg će se obilježiti i Dan medicinsko-laboratorijske djelatnosti.
Za predsjednicu Radne grupe za obilježavanje Međunarodnog dana MLD-a imenuje se A. B., a za članove M.Č., J.M. i D.P.

Voditeljica SR MLD kontaktirat će Diagnostika scalpeli i raspitati se o mogućim testovima za određivanje tromjesečnog šećera.

 

AD 14/4. Pripravnički staž

Za članove Radne grupe za izradu nacrta Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika medicinsko-laboratorijske djelatnosti imenuju se: S.H., S.K., J.L.E. i D.P., a za predsjednicu Radne grupe gđa S.H.

Još jednom će se u Ministarstvo zdravstva poslati dopis da se za članove ispitne komisije za polaganje stručnog ispita imenuju predstavnici iz medicinsko-laboratorijske djelatnosti.

2019.g.

AD 3.Financijski plan SR MLD za 2020.g.

Usvaja se prijedlog Financijskog plana SR MLD za 2020. koji će se dostaviti delegatima Skupštine SR MLD radi donošenje odluke o usvajanju istog. Prijedlog Financijskog plana je sastavni dio zapisnika sjednice Vijeća SR MLD od 06. studenog 2019.

 

AD 4. Plan i program rada SR MLD za 2020.g.

Usvaja se prijedlog Plana i programa rada SR MLD za 2020. koji će se dostaviti delegatima Skupštine SR MLD radi donošenje odluke o usvajanju istog. Plan i program rada SR MLD za 2020. je sastavni dio zapisnika sjednice Vijeća SR MLD od 06. studenog 2019.

Članovi Vijeća usvojili su nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnostima u zdravstvu u dijelu koji se odnosi na medicinsko laboratorijsku djelatnost

AD 2. Izvješće o postupku izbora za delegate Skupštine od 2019. – 2023.

Vijeće SR MLD je predložilo da se u IV. Izbornoj jedinici provede 2. krug glasovanja za 2 kandidata koji su dobili isti broj glasova u 1. krugu.

AD 4. Standardi zanimanja

Prihvaća se informacija zamjenice Voditeljice SR MLD gđe S.K. o zaprimljenom dopisu  MRMS-a u kojemu se traži opet nova dopuna zahtjeva za standarde, a što nije prije traženo.

AD 7. Prijedlog Plana i programa mjera zdravstvene zaštite 2019. – 2021.

Prihvaća se informacija gđe E.M. o poslanom dopisu MZ-u vezano uz nazivlje djelatnosti i zanimanja pravim imenom.

AD 8. Prijedlog Plana zakonodavnih aktivnosti MZ za 2020.

Prihvaća se informacija o zakonodavnoj aktivnosti planiranoj do kraja 2019. u kojoj je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o djelatnostima u zdravstvu te o prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti za početak 2020. u kojoj se planira donošenje novog Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti u kojem se predlaže zadirati u javne ovlasti HKZR.

Članovi Vijeća usvojili su prijedlog izmjene datuma stručnog nadzora:

 • a) OŽB Našice sa 31.05.2019.na 18.10.2019.
 • b) Poliklinika Zagreb sa 27.09.na 08.11.2019.
 • c) ZZJZ ŠKŽ sa 08.11.2019. na 27.09.2019.
 • Članovi Vijeća jednoglasno su usvojili predložene članove: D.M., Z.B., M.M.,D.E., S.I. i A.P. kao članovi Izbornog povjerenstva SR MLD za izbore za delegate Skupštine HKZR.

Prihvaća se Izvješće o izradi standarda zanimanja i anketi za magistre MLD-a.

Za 1. Kongres KOKOZ-a koji će se održati u Rapcu, poslan je sažetak rada, a autori su J.M., S.K, S.H i N.S.

Program za stručno usavršavanje prvostupnika MLD u području citotehnologije je završen i prezentiran Vijeću.

 • Članovi Vijeća jednoglasno su usvojili predložene naknadno pristigle prijave planova trajnog usavršavanja za SR MLD u 2019. godini :

 

 • Ustanova za zdravstvenu skrb Analizalab – Sesvete
 • HZJZ – Rockfellerova 7, Zagreb
 • MBL Zlata Bogović -Oroslavje
 1. Članovi Vijeća jednoglasno su usvojili da predstavnik Strukovnog razreda za medicinsko-laboratorijsku djelatnost za Radno predsjedništvo za glavnu Skupštinu HKZR 23.02.2019. bude N.S. a zajednički Predsjedavatelj glavne Skupštine HKZR 23.02.2019. bude D. M.
 1. Članovi Vijeća jednoglasno su usvojili predložene naknadno pristigle prijave planova trajnog usavršavanja za SR MLD u 2019. godini :
  1. ZZJZ ZADAR
  2. OB VIROVITICA
  3. Klinika za infektivne bolesti " Dr. Fran Mihaljević"
  4. KB DUBRAVA
  5. KBC SPLIT
  6. ZZJZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
  7. DJEČJA BOLNICA SREBRNJAK
  8. OŽB Požega
 1. Članovi Vijeća jednoglasno su usvojili predložene naknadno pristigle prijave planova trajnog usavršavanja za SR MLD u 2019. godini :
  1. ZZJZ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE / ČAKOVEC
  2. MBL BLANŠA MATULINA PAG
  3. KLINIKA ZA DJEČJE BOLESTI ZAGREB
  4. OPĆA BOLNICA BJELOVAR
  5. KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE
  6. KBC Zagreb, Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku
  7. OB ZABOK
  8. ZZJZ Osječko-baranjske županije, Služba za mikrobiologiju /Osijek
  9. OB Nova Gradiška
  10. DZ PGŽ, MBL Delnice
  11. KBC Sestre milosrdnice
 1. Članovi Vijeća jednoglasno su usvojili prijedlog odluke glede Nacrta Izmjena i dopuna Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku provjere stručnosti zdravstvenih radnika iz medicinsko-laboratorijske djelatnosti na način da se briše dosadašnji članak 30. Pravilnika koji sada glasi:“ U slučajevima kad stručno usavršavanje organiziraju druge pravne osobe i institucije iz članka 24. ovog Pravilnika, isti su dužni HKZR-Strukovnom razredu za medicinsko-laboratorijsku djelatnost uplatiti iznos od 5% prikupljene kotizacije.“

2018.g.

 1. Članovi Vijeća jednoglasno su usvojili predložene provoditelje stručnih nadzora u 2019.g.
 2. Članovi Vijeća jednoglasno su usvojili predložene prijave planova trajnog
  usavršavanja za SR MLD u 2019. godini:
 • DZ Primorsko –goranske županije
 • DZ Zagrebačke županije
 • HZTM
 • KB Sveti Duh
 • KBC Osijek
 • KBC Osijek- Zavod za kliničku laboratorijsku dijagnostiku
 • KBC Rijeka
 • KBC Zagreb, Klinički zavod za kliničku i molekularnu mikrobiologiju
 • KBC Zagreb, Rebro
 • Klinika za ortopediju Lovran
 • NZJZ PGŽ- Krk
 • NZJZ PGŽ
 • OB Dr.I. Pedišić Sisak
 • OB „Dr. J. Benčević“, Slavonski Brod
 • OB Dr.T.Bardek Koprivnica
 • B Gospić
 • OB Karlovac
 • OB Našice
 • OB Ogulin
 • OB Pula
 • OB Šibensko –kninske županije
 • OB Varaždin
 • OB Varaždin, Novi Marof
 • OB Zadar
 • PŽB Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
 • OŽB Vinkovci
 • PB Sv. Ivan
 • Poliklinika Medikol
 • SB Krapinske toplice
 • ZZJZ Istarske županije
 • ZZJZ Varaždinske županije
 • ŽB Čakovec
 1. Članovi Vijeća jednoglasno su usvojili prijedlog Plana stručnih nadzora u 2019.g.
 1. Članovi Vijeća su jednoglasno su usvojili izvještaj o realizaciji Financijskog plana SR MLD za 2018.godinu.
 2. Članovi Vijeća su jednoglasno usvojili prijedlog Financijskog plana SR MLD za 2019.g.
 3. Članovi Vijeća su jednoglasno usvojili prijedlog S.K. da se Ministarstvu rada uputi dopis s prijedlogom izmjena i dopuna.
 4. Članovi Vijeća primili na znanje izviješće S.K. o radu Radne grupe za izradu standarda zanimanja za zdravstveno-laboratorijske tehničare.
 5. Članovi Vijeća su primili na znanje izviješće S.H. o aktivnostima Radne grupe za
  izradu kurukuluma za citotehnologe.
 6. Članovi Vijeća su primili na znanje izviješće M.Č. o aktivnostima Radne grupe za izradu kurukuluma za flebotomiste.
 7. Članovima Vijeća prezentirano je izviješće A.B. o aktivnostima u javnozdravstvenoj akciji „Svi za njega“
 8. Članovi Vijeća su jednoglasno donijeli odluku da se plati članarina IFBLS-u za
  2019.godinu.
 9. Članovima Vijeća prezentirana informacija o 1.Kongresu KOKOZ-a i 2.kongresu
  Medicinskog prava te informacija da se dostave prijedlozi tema za iste.
 10. Članovi Vijeća su jednoglasno usvojili prijedlog da K.P. bude članica Povjerenstva za međunarodnu suradnju.
 1. Članovi Vijeća usvojili su  ponude tvrtke „Prizma“ (Centar za poslovnu inteligenciju) za provođenje anketa vezano uz standarde zanimanja za zdravstveno laboratorijskog tehničara i magistra medicinsko laboratorijske dijagnostike.
 1. Članovi Vijeća su usvojili zapisnik s prethodne sjednice Vijeća od 19. travnja 2018.
 2. Članovi Vijeća donijeli su odluku da se odbije žalba K.L.
 3. Članovi Vijeća su usvojili prijedlog S.K. o izmjeni Pravilnika točnim definiranjem četverogodišnjeg obrazovanja.
 4. Članovi Vijeća su donijeli odluku da zamjenica voditeljice SR MLD prisustvuje GGB Meeting- u u Portugalu na trošak SR MLD od 11.-14.10.2018.
 5. Članovi Vijeća su primili na znanje popunjeni Upitnik EPBS-a za GGB Data Base za kvalifikaciju i obrazovanje za obavljanje poslova MBS u EU iz kojeg će odgovore web administrator unijeti u anketu.
 6. Članovi Vijeća su donijeli odluku o sudjelovanju SR MLD u organizaciji akcije „Svi za njega“.
 7. Članovi Vijeća su donijeli odluku o osnivanju Radne grupe za izradu kurikuluma za flebotomiste za dodatno stručno usavršavanje
 8. Članovi Vijeća su donijeli odluku da se za sve vrste prekvalifikacija koje odstupaju od zdravstveno-laboratorijskog tehničara koji se nalazi u Bazi podataka u čl. 1C Direktive 2005/36 kao regulirana profesija se ne izdaju odobrenja za samostalan rad za poslove zdravstveno-laboratorijskog tehničara.
 9. Članovi Vijeća su donijeli odluku o zapošljavanju pravnika na neodređeno vrijeme s probnim rokom od 6 mjeseci.
 10. Članovi Vijeća su donijeli odluku o angažiranju agencije P. za izradu anketa i statističku obradu za izradu standarda zanimanja.
 1. Članovi Vijeća donijeli su odluku o usvajanju nacrta Pravilnika o dodatnom stručnom usavršavanju prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike u području citodijagnostike.
 1. Članovi Vijeća donijeli su odluku o izmjeni datuma stručnog nadzora u OB Šibenik (provest će se 10.rujna 2018.)
 1. Članovi Vijeća donijeli su odluku o neizdavanju odobrenja za samostalni rad K.L. za zdravstveno-laboratorijskog tehničara.
 1. Članovi Vijeća usvojili su prijedlog da kandidat ispred SR MLD HKZR na izborima za Management body EPBS-a bude N.S.
 1. Članovi Vijeća usvojili su prijedlog da se angažira Odvjetnički ured O. i H. u svrhu tužbe SR MLD prema EU parlamentu i Vijeću.
 1. Članovi Vijeća su izvješteni o angažmanu Odvjetničkog ureda O.&H temeljem odluke iz 2016.g. ( Klasa: 003-08/16-07/41, URBROJ: 351/09-16-53)
 2. Članovi Vijeća donijeli su odluku da se MLD obrati Europskoj komisiji zbog povrede prava, a viša instanca je Sud pravde.
 1. Članovi Vijeća usvojili su prijedlog izmjena datuma stručnog nadzora:
  – OB „Dr. Tomislav Bardek“, Koprivnica sa 06.04. na 20.04.2018.
  – DZ Zagreb,Centar sa 01.06. na 15.06.2018.
 1. Članovi Vijeća usvojili su prijedlog članova stalnih povjerenstava SR MLD za mandatno razdoblje od 2018.-2022.god.:

Povjerenstvo za etiku i deontologiju SR MLD
1. Jelena Lozić Erent – predsjednica
2. Jasenka Popović – zamjenica predsjednice
3. Nives Božić – članica

Povjerenstvo za edukaciju i trajno usavršavanje SR MLD
1. Mirica Batarelo – predsjednica
2. Kristina Kopić – zamjenica predsjednice
3. Raed El Barq – član

Povjerenstvo za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu SR MLD
1. Suzana Hančić – predsjednica
2. Ankica Bojčić – zamjenica predsjednice
3. Marija Čuljak – članica
4.Sanja Salamunović – članica

Povjerenstvo za staleška pitanja SR MLD
1. Ernevaza Kopačin – predsjednica
2. Katja Puljčan – zamjenica predsjednice
3. Darko Mijatović – član
4. Marica Semijalac – članica

 1. Članovi Vijeća usvojili su prijedlog produljenja datuma za slanje sažetaka za 4. Kongres SR MLD HKZR do 31.ožujka 2018.
 2. Članovi Vijeća usvojili su prijedlog da D.C. bude predsjednik Znanstvenog odbora 4. Kongresa SR MLD.
 1. Članovi Vijeća usvojili su prijedlog sudjelovanja D.M. na Forumu ICT-društvo: Utjecaj tehnološke dimenzije globalizacije na naše društvo i razvojne prilike koje se time otvaraju (Osijek, 23.03.2018)
 1. Članovi Vijeća usvojili su naknadno stigle prijave planova trajnog usavršavanja za SR MLD u 2018. godini :
  – OB „ Dr.I.Pedišić“ Sisak
  – KBC Zagreb, Klinički zavod za kliničku i molekularnu dijagnostiku
 2. Članovi Vijeća usvojili ponudu tvrtke „KUHADA“ za izradu web stranica, web hosting i registraciju com.hr.domene.
 1. Članovi Vijeća usvojili su prijedlog da je predstavnik SR MLD za Radno predsjedništvo za glavnu Skupštinu HKZR 24.02.2018. N.S, a zajednički Predsjedatelj glavne Skupštine HKZR 24.02. je D.M.
 1. Članovi Vijeća usvojili su zapisnik s prethodne sjednice Vijeća od 04. listopada 2017.
 2. Članovi Vijeća primili su na znanje Novosti vezane uz obavljanje pripravničkog staža i stručnog osposobljavanja
 3. Članovi Vijeća usvojili su prijedlog da u Firencu na Kongres IFBLS-a ide delegacija SR MLD.
 4. Članovi Vijeća usvojili su prijedlog da umjesto D.M. član Organizacijskog odbora Kongresa SR MLD bude T.P.
 5. Članovi Vijeća usvojili su prijedlog da se svi predsjednici Područnih vijeća uključe u aktivno obilježavanje dana MLD s tim da će do Nove godine dati pisano izvješće o mogućnostima organizacije Međunarodnog dana MLD u 2019.g. u njihovom gradu.
 6. Članovi Vijeća primili su na znanje Izvješća o radu Povjerenstava SR MLD
 7. Članovi Vijeća primili su na znanje Izvješća o radu svih Područnih vijeća
 8. Članovi Vijeća primili su na znanje Izvješće o radu pravne službe SR MLD o aktivnostima vezanim uz relicenciranje i Statut.
 9. Članovi Vijeća primili su na znanje aktivnosti vezane za Skupštinu (redovna i izborna)
 1. Članice Vijeća usvojile su prijedlog odluke o plaćanju svih troškova najboljih studenata na 4. Kongresu SR MLD.
 2. Članovi Vijeća usvojili su prijedlog predloženih prijava planova trajnog usavršavanja za SR MLD u 2018. godini :
  o Opća bolnica Virovitica
  o Opća bolnica Nova Gradiška
  o Opća bolnica Pula
  o Opća bolnica Bjelovar
  o Opća bolnica Karlovac
  o Opća bolnica Gospić
  o Opća bolnica Zadar
  o Opća bolnica Dubrovnik
  o DB Srebrnjak
  o Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica Hrvatskih veterana
  o Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica Hrvatskih veterana
  o Opća bolnica Šibensko-kninske županije
  o Opća bolnica „T.Bartek“- Koprivnica
  o Županijska bolnica Čakovec
  o KB „Sveti Duh“
  o KB Dubrava
  o KBC „Sestre Milosrdnice“
  o KBC Zagreb
  o ZZJZ OBŽ
  o ZZJZ ŠKŽ
  o Nastavni ZJZ Splitsko – dalmatinske županije
  o HZJZ
  o MF Rijeka
  o Poliklinika Sunce
x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.