Author

korisnik

Browsing
Kliknite na ime ustanove kako bi ste vidjeli promjene termina predavanja za tu ustanovu. OB Dubrovnik Obavijest: U utorak 18.12. 2018. održati će se dva predavanja “Molekularna dijagnostika” i “Važnost primjerenosti uzoraka za Papa test” koja su prethodno bila odgođena. KBC Zagreb Obavijest: Predavanje pod nazivom "Analiza genomskih mutacija metodom komparativne genomske hibridizacije s upotrebom

Poštovane kolegice i kolege, obavještavamo Vas da su 28. prosinca 2017. godine na 73. sjednici Vlade Republike Hrvatske prihvaćene Smjernice za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj u razdoblju za 2018. do 2020. godine. Na temelju donesenih Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj u razdoblju za 2018. do 2020. godine Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 29.prosinca 2017. prihvatilo je Uvjete i načine korištenja sredstava za provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2018. godini. Sukladno navedenome prenosimo Vam vezane linkove: – PRIOPĆENJE ZA JAVNOST – PAKET MJERA – OD MJERE DO KARIJERE Vaš SRMLD

Poštovane kolegice i kolege, obavještavamo Vas da je na prijedlog Povjerenstva za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu HKZR-SRMLD, Vijeće HKZR-SRMLD potvrdilo, uz prijavljene na natječaj kandidate koji su bili provoditelji stručnih nadzora u 2017.g., slijedeće kandidate kao provoditelje stručnih nadzora u 2018. godini.: Katja Puljčan, mag.med.lab.diag. Nives Božić, mag.med.lab.diag. Obavijest

Poštovani, Dostavljamo Vam na uvid dopise koje je vodstvo SR MLD uputilo i odradilo prema MZ, HZZ i HKMB u svezi pripravničkog staža, problematike vezane uz mag.med.lab.diag. te statusa medicinsko laboratorijskih djelatnika i njihove djelatnosti. S obzirom na brojne upite članova u svezi navedenog, držimo da će Vam dostupnost svih naših aktivisti na ovaj način dati uvid u sistematski, profesionalni i organizirani rad. U najskorije vrijeme objaviti će mo i pozitivne rezultate koji su rezultat konstruktonih pregovora i dijaloga s resornim ustanovama i ministarstvom. Držimo da med.lab djelatnost i njezini djelatnici svih profila trebaju imati status koji im pripada kao i svi zdravstveni radnici koji rade na poslovima od posebnog značaja u zdravstvenoj zaštiti pacijenata. Vaš SR MLD Dokumenti: 01 – 02032012_Odgovor MZ u vezi dopisa HKMB (s vodenim žigom) 02 – 04072012_MZ Plan i program pripravničkog staža zdravstvenih radnika (s vodenim žigom) 03 – 25012013_Mišljenje i prijedlozi SR MLD na…

Poštovani, Uvidom u nepotpisani dopis gđe. Štefice Klisurić, te slične dopise koje su nam upućivali i ostali zaposlenici KBC Osijek iz medicinsko-laboratorijske djelatnosti, proizlazi da se ponovno, proizvoljnim tumačenjem u organizaciji sindikata i udruge koja nije sudjelovala u osnivanju HKZR-a želi opstruirati rad ove Komore i dovesti u zabludu njeno članstvo. Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09) u članku 82. propisuje da Komora za ostvarivanje svojih ciljeva i izvršavanje zadaća stječe sredstva od upisnina, članarina i iz drugih prihoda ostvarenih djelatnošću Komore. Članak 17. stavak 2. Pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad HKZR-a propisuje da se zdravstvenom radniku obnavlja odobrenje za samostalan rad ukoliko je stekao dovoljan broj bodova u postupku stručnog usavršavanja i ako je ispunio sve druge obveze glede Komore, a što se odnosi na financijske obveze prema Komori. Sukladno Članku 10. a važeće Odluke o naknadama i iznosima za usluge HKZR-a, zdravstvenom…

Klasa: 003-08/17-01/76 Ur.broj:  351/01-17-11 Zagreb,  21.12.2017.g. UPUTE ZA OBNAVLJANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCE) Zdravstveni radnik, član HKZR-a, dužan je podnijeti zahtjev Komori za obnavljanje Odobrenja za samostalan rad (licence) najkasnije 3 (tri) mjeseca prije isteka roka od 6 (šest) godina od dobivanja Odobrenja za samostalan rad (licence). Zdravstvenom radniku, članu HKZR-a, može se obnoviti Odobrenje za samostalan rad (licenca) ako je u razdoblju od 6 (šest) godina, tj. licencnom razdoblju stekao: -magistri sanitarnog inženjerstva, diplomirani sanitarni inženjeri, magistri radiološke tehnologije, magistri medicinsko-laboratorijske dijagnostike 120 bodova, -prvostupnici sanitarnog inženjerstva, prvostupnici radiološke tehnologije, prvostupnici radne terapije, prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike, inženjeri medicinske radiologije, viši radni terapeuti, viši fizikalni terapeuti – smjer radne terapije, inženjeri medicinsko- laboratorijske dijagnostike, prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike i prvostupnici medicinsko-laboratorijske dijagnostike sa završenim tečajem iz citodijagnostike-citotehnologe ili sa završenim tečajem iz transfuzijske medicine 90 bodova, -sanitarni tehničari, zdravstveno-laboratorijski tehničari, zdravstveno-laboratorijski tehničari sa završenim tečajem iz citodijagnostike-citoskrinere i zdravstveno-laboratorijski…

x

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje online iskustvo. Suglasni ste prihvatiti upotrebu kolačića u skladu s našim pravilima o kolačićima.